CARTER ENS/EP 700

น้ำมันระบบหมุนเวียนหล่อลื่นเครื่องจักร เหมาะกับเกียร์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานต่อเนื่องเช่น เกียร์กังหันลม

มาตรฐานและการรับรอง

การแบ่งประเภทแบบสากล

  • ISO : ISO 6743-6 CKJ-DIL

รายละเอียดสินค้า

มีความเฉือนที่มั่นคงและมีความหนืดสูง ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและป้องกันการกัดกร่อนทำให้อณหภูมิในการทำงานเป็นปกติหรือต่ำลง เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปและแบบ PAO ได้ถึง 10% ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ