DYNATRANS DA 85W-90

น้ำมันสำหรับเฟืองท้ายที่มีระบบ Limited Slip

มาตรฐานและการรับรอง

การแบ่งประเภทแบบสากล

  • API : API GL-5

ข้อกำหนดของผู้ผลิต

  • Meets the requirement of :
    ZF : ZF TE-ML 05C ,ZF TE-ML 12C ,ZF TE-ML 21C

รายละเอียดสินค้า

น้ำมันหล่อลื่นสูตรพิเศษสำหรับเฟืองท้ายที่มีระบบ Limited Slip - ค่าความหนืดสูง - ต้านแรงดันสูงมาก - ช่วยลดความฝืด - ทนความร้อนสูง - ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น -ป้องกันการสึกหรอ -ป้งกันการเกิดโฟมและสนิม